Make your own free website on Tripod.com
| Home | TRANG NGAM THO | link

home

Autumn Rains

Autumn rains are falling

Refreshing and serene

Colors fill and landscape

As waters gently stream

Rain that falls from heaven
With rhythm it repeats
Crystal frost now forming
Upon the ground it meets
Cooling breeze a welcome
Mums are bright with hues
Gold and crimson beauties
By each one so enthused
Smell of air refreshing
Leaves now dance below
Brisk the walk we take now
That gives us all a glow
Pumpkins ripe for picking
Autumn now our guest
Such joy within this season
That makes us feel so blest.

~Francine Pucillo~

Mưa Thu

Mưa Thu mt dịu trong lnh

Lm tươi mu sắc mun cảnh đẹp thanh

Mưa như nước chảy m đềm 

Tiếng rơi nhịp nhng như khc nhạc m

Mưa thin đn rơi trần thế

Nước mưa nổi bọt thủy tinh trn thềm

Mưa rơi... gi Thu lnh lạnh

Hoa Cc thắm mu trng đẹp chi chang

Ta m mu sắc đỏ vng

Khng kh trong lnh hương thơm bt ngt

L vng cưốn lăng xo xạt

Khoan thai ro bước cho lng ấm p

B chn mi ma gặt hi

Ta vui đn Thu vng đến hm nay

Tm hồn v cng khoan khoi

 Rồi Thu sẽ đi, lng ta nhớ mi .

 

Phỏng dịch văn xui. MC