Make your own free website on Tripod.com
Nao Ai Biet Duoc Ngay Mai...
Home
Ma Mere
That's Life
Le Chemin De La Vie
Forgotten Warrior
Chuyen Tinh Romeo - Juliette
La Cigale
La Chanson D'Automne
Le Bonheur De Ce Monde
My Life Is Like A Rose
La Derniere Feuille - Paul Verlaine
Happiness is being a Frog
La Mort D'un Oiseau
Colchiques D'automne
Pluie
Dem Trang Sao
Hoang Hon Tuyet Dieu
Ngon Hai Dang
A Ma Mere
La Biche
If I Could
Tieng Ke Trong Rung Chieu
La Terre Natale
Maman, oh Maman
Nhin Qua Khung Cua
La Tombe d'Amante
Cafe Den
Antiques
Mua Thu
Crepuscule
Mignonne !
Nao Ai Biet Duoc Ngay Mai...
Oui Devant Dieu
Palisir d'Amour
Prends Cette Rose
La Petite Marchande de Fleurs
Nhu mua roi tren pho vang
Mo Nguoi Yeu Dau 2
Cai Chuong Ran Nut
Sau Tran Chien
Chieu Ve
Toi Nghe Tieng Coi Tau
TRANG THO 1
TRANG THO 2
TRANG THO 3
TRO VE TRANG CHINH

mchau.jpg

About Tomorrow No One Has A Guaranty

 

*The ugly trio of  hurry, worry and stress ,

will turn a human mind into a mess .

That is where those we call fools are superior to us ,

Over things out of control they sensibly never fuss .

*Humans are the only living beings who worry to excess ,

What we consider lower animals never succumb to stress .

They are intelligent enough not to worry about tomorrow .

When they lose something they feel not the pain of sorrow .

*Our  intelligence will be enhanced enormously ,

When we can see that what will be, will be .

Lower animals sense that inescapably, que sera, what will be, will be .

Perhaps we have over them an over exaggerated sense of supremacy ?

 

(From the philosophy of Rod Rodriguez)

 

Nào Ai Biết Được Ngày Mai…

 

Hấp tấp, lo, phiền : là ba điều xấu

Bộ ba nầy làm tâm ta rối loạn

Kẻ ta cho là dại lại khôn ngoan  

V́ họ không khổ bởi tánh bất cần

 

Chỉ có người hay lo âu quá độ

Loài vật không ưu phiền mà ngă quỵ

Chẳng lo nghĩ ngày mai ích lợi ǵ 

Chúng không quá khổ đau khi mất mát

 

Người coi sự thông minh ta quá lớn

Nên quên rằng việc ǵ đến sẽ đến

Loài vật chấp nhận những điều rủi hên

Có thể ta cao siêu hơn chúng chăng ?

 

Nuyễn Minh-Châu phỏng dịch

Nhạc : Qui Saura