Make your own free website on Tripod.com

Trang Tho 2

Home
Chuyen Do Song Huong
Co Lai Do Dong Nai
Chuyen Co gai Doi Sim
Ngam Ngui
Thang 4 Buon
Loi Khuyen Con
Nho Cay Gay
Mot Kiep La
Luyen Tiec
Uoc Muon
Nhu Giot Suong Roi
Ngoi Truong Cu
Nho Truong
Le Bong
Cam Thu
Dem Trang Buon
Phien Da
Trang Thu Mien Yen Bai
Mua Nua Dem
Nhu Phep Nhiem Mau
Mot Chuyen Vuot Bien
Loi Hai Dang
Canh Chim Bay
Qua Pha
Nho Saigon Nam Xua
Hoa Hong - MC
Mong Hoi Huong
Tam The Bai
Vinh Biet Dai Uy Tien
Vinh Biet MX Nguyen Cong Khanh
Thuong Phe Binh
Doi Nang Go
Cho Nhung Ai Con Me
Nho Que Huong
Noi Long
Trang Xuong Ben Doi
Bong Quynh Hoa
Hai Nua Cua Toi
Gap Nhau Tren Duong Ve
Thu Nho Nha
Doi Hai Dang
Mo Ngay Ve Tham QH
Thi Tham
Pho Tuong Tiec Thuong
Hay De Ngu Yen
Nguoi Linh Ngoi Nghi hay Ben Doi Hiu Quanh
Chieu Hoang Vang
Ngay Le Cha
Canh Bang Luot Gio
20 Nam Qua
Mai Em Ve
Thang Tu Ngam Ngui
Chieu Thu Nam Ay
TRANG THO 1
TRANG NHAC 1
TRANG NHAC 2
THO DICH
TRANG CHINH

Tháng 4 Buồn

dailokinhhoang.jpg

      Tháng 4 buồn

 

Tháng tư về buồn măi không vơi ,

           Nước mất nhà tan, mất hết rồi !

          Từ Vĩ tuyến lan tràn đạn pháo

Đến Cà Mau xương máu tuôn rơi .

Thương chiến sĩ nằm ba tất đất ?!

Phế binh bỏ lại khóc than trời !

Ôi ! lắm cảnh đau ḷng cho dân Việt

Bao giờ đất nước sống vui tươi ? !

 

Nguyễn Minh-Châu TĐ3 Soibbien

                               April 2007

 

                                        Hoạ

 

Đau ḷng thế cuộc măi chưa thôi

Miền Nam thay đổi an bày rồi

Tung tăng giặc Cộng tung đạn pháo

Nhà tan, cửa nát, hận sầu rơi

Buồn thảm tan thương ngập trời  đất

Khóc la rên siết thấu tận trời

Mấy mươi năm khổ dân tộc Việt

Bao giờ mới có cảnh vui tươi ?

 

Tuyết-Nga   April 2007