Trang Tho 2

Mua Nua Dem

Home
Chuyen Do Song Huong
Co Lai Do Dong Nai
Chuyen Co gai Doi Sim
Ngam Ngui
Thang 4 Buon
Loi Khuyen Con
Nho Cay Gay
Mot Kiep La
Luyen Tiec
Uoc Muon
Nhu Giot Suong Roi
Ngoi Truong Cu
Nho Truong
Le Bong
Cam Thu
Dem Trang Buon
Phien Da
Trang Thu Mien Yen Bai
Mua Nua Dem
Nhu Phep Nhiem Mau
Mot Chuyen Vuot Bien
Loi Hai Dang
Canh Chim Bay
Qua Pha
Nho Saigon Nam Xua
Hoa Hong - MC
Mong Hoi Huong
Tam The Bai
Vinh Biet Dai Uy Tien
Vinh Biet MX Nguyen Cong Khanh
Thuong Phe Binh
Doi Nang Go
Cho Nhung Ai Con Me
Nho Que Huong
Noi Long
Trang Xuong Ben Doi
Bong Quynh Hoa
Hai Nua Cua Toi
Gap Nhau Tren Duong Ve
Thu Nho Nha
Doi Hai Dang
Mo Ngay Ve Tham QH
Thi Tham
Pho Tuong Tiec Thuong
Hay De Ngu Yen
Nguoi Linh Ngoi Nghi hay Ben Doi Hiu Quanh
Chieu Hoang Vang
Ngay Le Cha
Canh Bang Luot Gio
20 Nam Qua
Mai Em Ve
Thang Tu Ngam Ngui
Chieu Thu Nam Ay
TRANG THO 1
TRANG NHAC 1
TRANG NHAC 2
THO DICH
TRANG CHINH

mua1.jpg

   Mưa Nửa Đêm

 

Trời khuya trăn trở một ḿnh !

Ngoài hiên tí tách tiếng mưa nhịp nhàng .

Mưa rơi chẳng biết bao lâu ?

Đêm dài buồn tủi tiếng mưa năo nề !!

Tiếng mưa như tiếng nhạc buồn !

Tiếng trong tiếng đục đều đều canh khuya .

Tiếng mưa đổ nhặt đổ khoan ,

Khác chi khúc nhạc vơi sầu phút giây ?

Mưa khuya buồn thấu tâm can !!

Tủi buồn một bóng mặc t́nh ai hay ?!.

 

                                    Tuyết Nga