Trang Tho 2

Home
Chuyen Do Song Huong
Co Lai Do Dong Nai
Chuyen Co gai Doi Sim
Ngam Ngui
Thang 4 Buon
Loi Khuyen Con
Nho Cay Gay
Mot Kiep La
Luyen Tiec
Uoc Muon
Nhu Giot Suong Roi
Ngoi Truong Cu
Nho Truong
Le Bong
Cam Thu
Dem Trang Buon
Phien Da
Trang Thu Mien Yen Bai
Mua Nua Dem
Nhu Phep Nhiem Mau
Mot Chuyen Vuot Bien
Loi Hai Dang
Canh Chim Bay
Qua Pha
Nho Saigon Nam Xua
Hoa Hong - MC
Mong Hoi Huong
Tam The Bai
Vinh Biet Dai Uy Tien
Vinh Biet MX Nguyen Cong Khanh
Thuong Phe Binh
Doi Nang Go
Cho Nhung Ai Con Me
Nho Que Huong
Noi Long
Trang Xuong Ben Doi
Bong Quynh Hoa
Hai Nua Cua Toi
Gap Nhau Tren Duong Ve
Thu Nho Nha
Doi Hai Dang
Mo Ngay Ve Tham QH
Thi Tham
Pho Tuong Tiec Thuong
Hay De Ngu Yen
Nguoi Linh Ngoi Nghi hay Ben Doi Hiu Quanh
Chieu Hoang Vang
Ngay Le Cha
Canh Bang Luot Gio
20 Nam Qua
Mai Em Ve
Thang Tu Ngam Ngui
Chieu Thu Nam Ay
TRANG THO 1
TRANG NHAC 1
TRANG NHAC 2
THO DICH
TRANG CHINH

Vĩnh Biệt Nguyễn Công Khanh

tukhanh.jpg

Vĩnh Biệt Người Em Sói Biển 

( Cựu Trung uư Nguyễn Công Khanh )

 

Anh linh hiển hách đâu đây

Anh chị thêm mất bạn hiền mũ xanh

Vĩnh cữu không gặp từ đây

Biệt Ly bẳng hữu thê nhi ngậm ngùi

Nguyễn gia thiếu bóng chồng cha

Công danh đă vẹn, cháu con rạng ngời

Khanh tướng giả tạo trần ai

Xả buông lưu luyến yên vui Niết Bàn .

                          TN

Anh chị Nguyễn Minh Châu – Gia đ́nh TĐ3 Soibien